مورد همکاری

گیربکس FHT به طور گسترده ای در انواع تجهیزات انتقال استفاده می شود. ما با بسیاری از معروف سازمانی مانند Samsung، Cannon، LG، Midea و غیره همکاری می کنیم.

مورد

case2